כתכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

 

השלבים של תכנית מחיר למשתכן
שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון.
פרסום על ידי חברות הבנייה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקט.
פתיחת הרשמה לפרויקט למשך 28 ימים לפחות. ההרשמה נעשית באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, ושליחת תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים.
שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.

האם אתם זכאים לרכוש דירה בתכנית מחיר למשתכן?
חסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:
זוגות נשואים או ידועים בציבור
יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35
הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
נכים בני 21 ומעלה
הבהרה:
בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.

הטבה לבני המקום
אם ברצונכם לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות.
"בן מקום" הוא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.

האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן החדש?
כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי את האיסור על השכרת הדירה.
עם זאת זכאי שרכש דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את הדירה במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.

 

 

דילוג לתוכן