האם אתם זכאים לרכוש דירה במחיר למשתכן? דירה בהנחה היא שם כולל למגוון מסלולי דיור של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל: מחיר מטרה, מחיר מופחת, מחיר למשתכן ודירה להשכיר.

"דירה בהנחה" מיועדת בעיקר לחסרי דירה, אך גם למשפרי דיור.

חסרי דירה הם:

כאלה שאין ולא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה (יותר משליש דירה, במצטבר) בדירה ב-3 השנים האחרונות. כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-3 השנים האחרונות. כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי. כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה. כאלה שאין להם זכויות בחלק שעולה על שליש, במצטבר, בקרקע המיועדת למגורים או בחלק בקרקע המעניק זכויות לבנייה של יותר משליש ביחידת דיור. כאלה שאין להם זכויות בדירה באמצעות קבוצת רכישה או קבוצת רוכשים. בעת חתימת החוזה לדירת דירה בהנחה עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.

משפר דיור הוא:

כאלה שבבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתוכנית. 

בני זוג ייחשבו משפרי דיור, גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה בתוכנית.

משפר דיור נדרש למכור את הנכס שבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכניות דירה בהנחה, ולא יוכל לרכוש דירה נוספת בטרם מכירת הדירה.  

רוכשים או זוכים בפרויקטים במחיר מפוקח (כלל תוכניות דיור בהישג יד קודמות) לא יוכלו להנפיק זכאות נוספת או להירשם להגרלות נוספות כ"משפרי דיור" או "חסרי דיור", ולממש הטבה ברכישת דירה פעם נוספת. הנחיה זו מבטלת כל הנחיה קודמת בעניין.

התוכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:

זוגות נשואים או ידועים בציבור, יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35, הורה עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנים, הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם, זוגות העומדים להינשא: הזכאות מותנית בכך שהזוג עומד להתחתן עד 3 חודשים מיום הגשת בקשת הזכאות.

דילוג לתוכן