K2_v1-2_pp

חברת "אייל פרץ יזמות ונדל"ן" זכתה בפרוייקט יוקרה בשכונת שחמון ברובע 2 אילת עם קו ראשון לים במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן". בפרוייקט סה"כ 188 יח"ד, חלק מהדירות הן דירות למשתכן וחלקן דירות לשיווק בשוק החופשי.

השאירו פרטים